دونالد ترامپ اواخر ماه جاری میلادی میزبان «اوهورو کنیاتا» رئیس جمهوری کنیا، خواهد بود.

کنیاتا قرار است ۲۷ اوت به واشنگتن سفر کند که اولین سفر او در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ به شمار می رود.

به گزارش هیل و به نقل از کاخ سفید، دیدار دو رهبر بر روابط دیرین آمریکا و کنیا به عنوان یکی از پایه های صلح و ثبات در آفریقا و منطقه هند-آرام تاکید دارد.

نشریه هیل که اخبار کنگره را عمدتا پوشش می دهد، می گوید پیشتر در سال جاری، روابط آمریکا با کشورهای آفریقایی پس یک جلسه دونالد ترامپ با قانونگذاران آمریکایی دچار تنش شد.