کمپانی های عمده فعال در تکنولوژی آمریکا روز سه شنبه دهم آبان به کنگره اعلام خواهند کرد شواهد جدیدی از فعالیت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ پیدا کرده اند.

فیسبوک می گوید یک گروه روس با پست کردن بیش از ۸۰ هزار مطلب قبل و بعد از انتخابات، یش از ۱۲۶ میلیون بازدید کننده به دست آورده است. فیسبوک قرار است در نشست با کمیته قضایی کنگره، اعداد دقیق اینگونه فعالیت ها را اعلام کند.

گزارش توئیتر به کمیته قضایی کنگره هم شامل بستن بیش از ۲۷۰۰ حساب کاربری مرتبط با این گروه روس که مسئول اشاعه تبلیغات به سود مواضع دولت روسیه است خواهد بود. این مقدار بیش از ۱۴ برابر عددی است که توئیتر سه هفته پیش به کمیته های کنگره اعلام کرده بود.

گوگل هم در پستی در وبلاگش اعلام کرده این گروه روس به صورت «محدود» از سرویس های گوگل مانند کانال های یوتیوب استفاده کرده است.

کمپانیهای فعال در زمینه تکنولوژی قرار است در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در سه جلسه گفتگو با کنگره شرکت کنند.