نمایی از ساختمان کنگره در پایتخت آمریکا. پس از آن که دموکرات های سنای آمریکا به تمدید موقت بودجه رای دادند و دولت آمریکا دوباره باز شد.

لایحه که از سوی جمهوریخواهان ارائه شده بود تا قانون کنونی را لغو کند، با ممانعت دموکرات ها رای گیری نشد. قانون فعلی می گوید زنان اجازه دارند جنین خود را فارغ از سن و سال آن سقط کنند.

جمهوریخواهان امیدی به تصویب لایحه پیشنهادی خود نداشتند اما می خواستند در رای گیری درباره لایحه، به اصطلاح، دست دموکراتهای موافق سقط جنین را رو کنند تا بتوانند در انتخابات میاندوره ای امسال در ایالت هائی که اکثریت مردم مخالف سقط جنین هستند و عمدتا در انتخابات سال ۲۰۱۶ به دونالد ترامپ را ی دادند، نامزدها ی دمکرات برای سنا را زیر فشار قرار دهند.

لایحه برای تصویب به ۶۰ رای موافق نیاز داشت اما با ۵۱ رای موافق و ۴۶ رای مخالف و اقدام دموکراتها در ابستراکسیون مانع تصویب آن شدند.

سناتور های جمهوریخواه، سوزان کالینز از ایالت مین و سناتور لیزامارکوفسکی از آلاسکا رای مخالف دادند اما سه دموکرات- سناتور جو مانچین از ایالت ویرجینیای غربی، جو دانلی از ایالت ایندیانا، و باب کیسی ازایالت پنسیلوانیا رای موافق دادند.

دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری رای هر سه ایالت را از آن خود کرده بود.

نزدیک به نیمی از دموکراتهای سنا و سناتورها ی مستقل – که با دموکراتها رای می دهند- امسال باید در مبارزات انتخاباتی میان دوره ای شرکت کنند.

میچ مک کانل رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا روز دو شنبه و پیشاپیش رای گیری در صحن سنا خط و نشان کشیدد و گفت رای امروز ما ثبت می شود.

لایحه در مجلس نمایندگان در راستای سیاست حزبی و با مخالفت دموکراتها از تصویب گذشته بود و به موجب آن اگر جنینی پس از پنج ماهگی سقط می شد، برای پزشکی که عمل سقط جنین را انجام می داد تا ۵ سال زندان پیش بینی کرده بود.

دموکراتها همتایان جمهوریخواه را متهم می کنند که به جای پرداختن به مشکلات مبرم کشور از جمله مساله مهاجرت، وقت کنگره را صرف مسائل حاشیه ای می کنند.