بخش انگلیسی صدای آمریکا - گروه های حامی ترامپ در ماه ژانویه بیش از ۶۰ میلیون دلار کمک مالی گردآوری کرده اند و بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای انتخابات امسال وجه نقد در دسترس دارند. این گروه ها با شکستن رکورد جمع آوری کمک های مالی انتخاباتی به سوی هدف گردآوری یک میلیارد دلار در این انتخابات حرکت می کنند.

«کمیته ملی حزب جمهوریخواه» و ستاد انتخاباتی پرزیدنت دونالد ترامپ، در دو کمیته مشترک گردآوری کمک های مالی، از آغاز سال ۲۰۱۹ تا کنون ۵۲۵ میلیون دلار کمک مالی جمع کرده اند. کمک های ماه ژانویه همزمان با دادگاه استیضاح پرزیدنت ترامپ در سنا که با تبرئه رئیس جمهوری، پایان گرفت همزمان بود.

رانا مک دنیل، رئیس کمیته ملی حزب جمهوریخواه، گفت «ما از پیش ۵۰۰ هزار داوطلب آموزش دیده و فعال در اختیار داریم و این حمایت کم سابقه به ما در رشد بیشتر نیروی مردمی‌مان کمک می کند.»

برد پارسکیل، رئیس ستاد انتخاباتی ترامپ ۲۰۲۰، می گوید فریبکاری شرم آور دموکرات ها در استیضاح و روند آشفته انتخابات مقدماتی شان در این حمایت مالی کم سابقه برای انتخاب مجدد ترامپ موثر بوده است: «با دستاوردهای پرزیدنت ترامپ، داده های عظیم و فعالیت های ما در صحنه رقابت ها، و کمک های مالی قوی، این کارزار انتخاباتی در ۲۰۲۰ غیرقابل توقف خواهد بود.»

در نتیجه تلاش گروه های حامی ترامپ از زمان آغاز روند استیضاح در سپتامبر ۲۰۱۹ بیش از یک میلیون کمک کننده مالی جدید به کارزار انتخاباتی ترامپ پیوسته‌اند.

کمک های مالی و وجه نقد در دسترس تیم ترامپ دو برابر امکانات کارزار پرزیدنت باراک اوباما و کمیته ملی حزب دموکرات در همین مقطع پیش از انتخاب مجدد او در سال ۲۰۱۲ است.

Telegram Banner