بنا به گفته پنتاگون، تعداد بیشتری از زندانیان بازداشتگاه گوانتانامو بی در کوبا پس از آزادی به گروه های شورشی می پیوندند.

جف مورل، سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون روزچهارشنبه با اشاره به یک گزارش محرمانه گفته است ارقام جدید حاکی از آن است که این زندانیان  پس از آزادی، بار دیگر مبارزه خود را از سر می گیرند.

آقای مورل بدون افشای جزئیات ارقام جدید گفت گزارش ماه آوریل گذشته حاکی از آن است که تعداد بازگشت این افراد از ۱۱ به ۱۴ درصد افزایش یافته است.

مورل گفت تعیین مکان جغرافیایی ۱۹۸ زندانی آزاد شده برای مقامات ایالات متحده دشوارترمی شود و تعداد بسیاری ازآن ها خطرناک ترهستند و درصورتی که به زادگاه هایشان مسترد شوند، ممکن است بار دیگر فعالیت های تروریستی خود را از سر بگیرند.

پرزیدنت اوباما روزسه شنبه خواست خود مبنی بر تعطیلی بازداشتگاه گوانتانامو بی را تکرار کرد، اما وی ضمن اشاره به رشد فزاینده گروه های تروریستی در یمن، استرداد زندانیان یمنی تبار را به حالت تعلیق درآورد. حدود ۹۰ زندانی باقیمانده دراین بازداشتگاه یمنی تبارهستند.