باراک اوباما در ورود به مادرید از سوی پادشاه اسپانیا مورد استقبال قرار گرفت.
باراک اوباما در ورود به مادرید از سوی پادشاه اسپانیا مورد استقبال قرار گرفت.

باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، در مادرید پایتخت اسپانیا با فلیپ ششم پادشاه آن کشور در کاخ سلطنتی اسپانیا دیدار و گفتگو کرد.

پادشاه اسپانیا از اینکه آقای اوباما به رغم شرایط کنونی و با توجه به ناآرامی های اخیر در ایالات متحده در راه بازگشت پیش از موعد به کشورش به وعدۀ دیدار از اسپانیا عمل کرده از رئیس جمهوری آمریکا سپاسگزاری کرد.

اوباما  گفت هفته گذشته برای آمریکا هفته ای دشوار بود ولی دیدار از اسپانیا نیز به دلیل  مناسبات قوی دو کشور مهم است.

کاخ سلطنتی اسپانیا یک نسخه از کتاب دن کیشوت به زبان انگلیسی به عنوان هدیه به آقای اوباما اهدا شده است. دن کیشوت یکی از شاهکارهای ادبیات جهان نوشته میگل دِ سروانتس نویسنده اسپانیایی است. بر روی جلد چرمی این کتاب علاوه بر مهر آمریکا، مهر  سلطنتی اسپانیا نیز حک شده است.