کیث الکساندر (دوم از چپ)، رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا در مجلس نمایندگان - 29 اکتبر 2013
کیث الکساندر (دوم از چپ)، رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا در مجلس نمایندگان - 29 اکتبر 2013

رئیس «سازمان امنیت ملی آمریکا» ژنرال ارتش کیث الکساندر، از برنامه شنود آمریکا دفاع کرد.

این دفاع در حالی صورت می گیرد که شنود مکالمات تلفنی اروپاییان توسط ایالات متحده موجی از خشم را در سراسر اروپا به راه انداخته است.

الکساندر که روز سه شنبه برای ارائه توضیحات به کنگره آمریکا رفته بود، با واکنش های متفاوت اعضای مجلس نمایندگان روبرو شد.

انتشار خبر شنود تماس های تلفن های همراه شماری از رهبران جهان، از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، انتقادات زیادی را علیه آمریکا به دنبال داشته است.

در کنگره کیث الکساندر گفت کارمندان سازمان امنیت ملی افراد وطن پرستی هستند که برای امن نگه داشتن اروپا و آمریکا از تهدیدهای واقعی تروریستی، به شدت تلاش می کنند.

کورکورانه و بدون هدف از شهروندان دیگر کشورها جاسوسی نمی کند.

۹