تصویر آرشیوی از تفنگذاران نیروی دریایی آمریکا در داروین
تصویر آرشیوی از تفنگذاران نیروی دریایی آمریکا در داروین

فرمانده تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در استرالیا از سمت فرماندهی کنار گذاشته شد.

به گزارش واشنگتن پست، او متهم است پس از خروج از یک کلوب شبانه در حال مستی رانندگی کرده است.

سرهنگ جیمز شنل، فرمانده حدود ۱۶۰۰ تفنگدار نیروی دریایی آمریکا، در بندر استراتژیک داروین در استرالیا، به دستور پلیس متوقف شد و پلیس از او تست تنفس گرفت.

این رویداد صبح روز ۳۰ سپتامبر روی داد.

واشنگتن پست می نویسد این خبر را مقر فرماندهی تفنگداران نیروی دریایی آمریکا تایید کرده است.