جان کری وزیر خارجه آمریکا می گوید مردم این کشور مذهب را در حمله تروریستی اورلاندو مقصر نمی دانند.
جان کری وزیر خارجه آمریکا می گوید مردم این کشور مذهب را در حمله تروریستی اورلاندو مقصر نمی دانند.

جان کری وزیر خارجه آمریکا می گوید مردم این کشور مذهب را در حمله تروریستی اورلاندو مقصر نمی دانند.

آقای کری روز دوشنبه در حضور وزیر خارجه قبرس به خبرنگاران گفت: "بدترین کار تلاش برای نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی گروه یا فرقه یا هرچیز دیگری است. این چیزها ارزش کشور ما نیست."

وزیر خارجه آمریکا افزود: "آنچه که باید بکنیم گردهم آوردن مردم و کار در این جهت است که برای همیشه از این گونه اقدامات ناشی از تنفر و ترور جلوگیری کنیم."

کری در عین حال درباره مقصر دانستن مذهب هشدار داد و گفت وزارت خارجه آمریکا به مبارزه علیه داعش و هر گروه تروریستی دیگری که به دنبال تحمیل اراده خود و ترویج ایدئولوژی نفرت علیه دیگران باشد، ادامه خواهد داد.

ایونیس کاسولیدس، وزیر خارجه قبرس نیز درباره واقعه کشتار اورلاندو ابراز همدردی کرد و از جانب قبرس این حمله را محکوم کرد.