جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا

مقامات  ارشد آمریکا و استرالیا توافقنامه ای در مورد گسترش حضور هوایی و دریایی آمریکا در شمال استرالیا امضا کرده اند.

توافقنامه ، که روز سه شنبه در جریان دیدار جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و چاک هیگل وزیر دفاع  از سیدنی امضا شد، قرار داد سال ۲۰۱۱ را نهایی می سازد و بخش عمده تغییر تمرکز نظامی آمریکا دیده می شود که  ۲۵۰۰ تکاور دریایی آمریکائی  را تا سال ۲۰۱۷  در داروین مستقر خواهد ساخت.

کری استرالیا را بعنوان « شریک مهم» آمریکا ستود  و گفت توافقنامه  به مسائل امنیتی منطقه ای که برای دو طرف اهمیت دارد خواهد پرداخت.

او گفت « ما با چالش های جدیدی رویرو هستیم. پرسش های مرتبط با دریای چین جنوبی، کره جنوبی و البته رزمندگان خارجی که به بخس های گوناگون جهان می روند، جهاد گری  می آموزند و با مقاصد بد باز می گردند. بنابراین زمینه های زیادی برای همکاری وجود دارد.»

کری و هیگل بعدا در باره  مجموعه ای از مسائل امنیتی با  همتایان  استرالیایی خود بحث کردند. 

آنها در صدد برآمدند از این نگرانی ها که هدف مناسبات نظامی نزدیکتر کشورهای آنها ، مهار افزایش قدرت چین است بکاهند.

کری گفت آمریکا خواهان مناقشه با چین نیست،  بلکه امیدوار است پکن بتواند به « شریکی همیار» در صحنه جهانی تبیدل شود.