جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا

جان کری وزیر امور خارجهء آمریکا اهدای جایزه صلح نوبل به ملاله یوسف زای و کیلاش ساتی یارتی را نشانه اهمیتی دانسته است که تمامی دولتهای جهان باید برای زنان و کودکان قائل شوند.

این دو با یکدیگر  نماد موضعی درست در مورد اهمیت زنان و کودکان هستند. ملاله سخنگویی شجاع و قابل تحسین برای حقوق زنان و دختران بوده

اقای کری گفت زنان و دختران بخش مهمی از آینده کشورها هستند و  هیچ کشوری نمیتواند بدون استفاده از آنها از فرصتهای موجود و حداکثر توان بالقوه خود بهره مند شود