جه جانسون
جه جانسون

وزیر امنیت داخلی آمریکا می گوید جلوگیری از ورود مسلمانان به آمریکا "نتیجه معکوس" خواهد داشت.

جه جانسون، روز سه شنبه در مصاحبه ای در شبکه خبری ای بی سی در پاسخ به کسانی که خواهان چنین اقدامی شده اند گفت در پی کشتار اخیر در اورلاندو ، "پل زدن" با جوامع مسلمان آمریکا مهمتر است.

او گفت: "پیشنهادهای ساده پندارانه که ما ورود مردم به این کشور را بر اساس مذهب ممنوع کنیم، نتیجه معکوس دارد و کار نخواهد کرد. ما نیاز داریم جوامع مسلمان را ترغیب کنیم به ما در تامین امنیت در کشور کمک کنند."

دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوریخواه برای ریاست جمهوری آمریکا، گفته است مهاجرت از کشورهایی را که تاریخ تروریسم دارند به حال تعلیق درخواهد آورد و از جمله مسلمانان را از ورود به آمریکا بطور موقت ممنوع خواهد ساخت.