روزنامه واشنگتن پست گزارش داد پلیس فدرال آمریکا - اف بی آی - و وزارت دادگستری ایالات متحده بطور رسمی اذعان کرده اند تا پیش از سال ۲۰۰۰ برای بیش از دو دهه شواهدی که یکی از یگان های معتبر اف بی آی علیه متهمان جنایی در اختیار دادگاه گذاشته، نقص داشته است.

بر اساس گزارش روز شنبه روزنامه واشنگتن پست، انجمن ملی وکلای متهمان جنایی تحقیقات مفصلی در این باره انجام داده است.

نتیجه این تحقیقات این بوده که  ۲۶ تن از ۲۸ کارمند یکی از آزمایشگاه های انطباق مو در اف بی آی، در بیش از ۹۵ درصد موارد به نفع دادستان شهادت داده اند.

در میان پرونده هایی که این تحقیق در موردشان صورت گرفته در ۳۲ مورد حکم اعدام صادر شده است که در ۱۴ مورد محکومان یا حکم اعدامشان اجرا شده و یا پیش از اجرای حکم در زندان درگذشته اند.