نمایی از رود پتومک در واشنگتن

در نخستین روز فصل تابستان و طولانیترین روز سال، شرق آمریکا رکورد گرمای هشتاد سال اخیر را شکست. حداکثر دمای هوای اغلب شهرهای شرق آمریکا در روز چهارشنبه، سی و هفت درجۀ سانتیگراد بود، و رطوبت هشتاد درصدی، سبب احساس گرمای بیشتر می شد.
 
اول تابستان، روز فارغ التحصیلی بسیاری از دانشجویان و دانش آموزان هم بود که خود و خانواده شان درجشنهای پایان تحصیل شرکت داشتند و بسیاری از آنها گرمازده شدند. گرما زدگی، تعدادی ازساکنان و توریستهای شهرهای مختلف را راهی بیمارستان کرد.

هواشناسی آمریکا پیش بینی کرده است که گرما و رطوبت شدید تا روز شنبه ادامه یابد.