بخش انگلیسی صدای آمریکا - دموکرات ها در مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده قصد دارند از جمهوریخواهان بخواهند در تصویب طرحی برای بهبود امنیت انتخابات به آن ها بپیوندند.

این تحول روز سه شنبه، یعنی یک روز پیش از آن که رابرت مولر بازرس ویژه، برای ادای شهادت درباره مداخله روسیه در انتخابات ۲۰۱۶ در برابر دو کمیته مجلس نمایندگان حاضر شود، رخ می دهد.

ماه گذشته دموکرات های در اکثریت در مجلس نمایندگان طرحی را تصویب کردند که استفاده از برگه رای در همه مراکز اخذ رای را اجباری می کند. تقریبا تمام جمهوریخواهان با آن طرح مخالفت کردند و گفتند برگه رای بیشتر در معرض دستکاری قرار دارد.

در سنای تحت کنترل اکثریت جمهوریخواه دو طرح امنیت انتخابات در کمیته قضایی تصویب شده است. اما دموکرات های سنا رهبران جمهوریخواه را متهم می کنند که مانع رای گیری در این باره در صحن سنا شده اند.

Telegram Banner