نمایی از ساختمان کنگره آمریکا در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده
نمایی از ساختمان کنگره آمریکا در شهر واشنگتن پایتخت ایالات متحده

تنها فیزیکدان در کنگره آمریکا هنوز در مورد نحوه رای دادن به توافق اتمی با تهران، تصمیم نگرفته است.

بیل فاستر که یکی از نمایندگان دموکرات ایالت ایلینوی در مجلس نمایندگان آمریکا است، دکتری فیزیک را از دانشگاه هاروارد گرفته و ۲۲ سال در یکی از مشهورترین آزمایشگاه های آمریکا کار کرده است.

ارنست مونیز، وزیر انرژی آمریکا و از مذاکره کنندگان ارشد این کشور نیز دکتری فیزیک اتمی دارد، و سابقه آشنایی اش با بیل فاستر، به دو دهه پیش بر می گردد. 

آقای فاستر می گوید  توانایی های فنی تیم مذاکره کننده آمریکا او را تحت تاثیر قرار داده و مهمترین مساله از نظر او این است که این توافق اتمی "خطای فاحش و سهمگین" نداشته باشد، اما احساس مسئولیت به او حکم می کند که توافق را بدقت بررسی کند.