سنای آمریکا، روز دوشنبه بحث در مورد طرح الزام آور ارجاع توافق احتمالی اتمی با ایران به کنگره را آغاز کرد. این طرح اواخر فروردین ماه، در کمیته روابط خارجی به اتفاق آرا تصویب شد.

در صورت تصويب نهایی این طرح، احتمال دارد برداشتن تحریم های اتمی کنگره آمريکا علیه ایران مشروط به تاييد كنگره شود.

نسخه اصلاح شده این طرح با ۱۹ رای موافق و بدون رای مخالف روز سه شنبه ۲۵ فروردین ماه در کمیته روابط خارجی سنا به تصویب رسید.

کاخ سفید ابتدا با چنین طرحی مخالفت کرده بود و گفته بود در صورت تصویب نهایی، رئیس جمهوری آن را وتو خواهد کرد. اما پس از انجام اصلاحاتی کاخ سفید اعلام کرد آن را خواهد پذیرفت.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران در واکنش به تصویب طرح در کمیته روابط خارجی سنا گفت طرف ایران در مذاکرات اتمی، کنگره آمریکا نیست.