هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، بار دیگر مسئولیت حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی در ۱۱ سپتامبرسال گذشته را متوجه خود دانست. در آن واقعه سفیر آمریکا و سه آمریکایی دیگر کشته شدند.

کلینتون روز چهارشنبه در جلسه کمیته مناسبات خارجی سنا گفت پاسخ وزارت امور خارجه، ارتش آمریکا و دولت لیبی "به موقع" و" به گونه ای استثنایی" هماهنگ بود.

او گفت هیات بررسی مسئولیت که درباره حمله تحقیق می کرد دریافت که واکنش ها ، جان آمریکاییان را نجات داد.


کلینتون گفت او تمام ۱۹ توصیه هیات را قبول کرد و افزود هدف توصیه ها این است که ایمنی دیپلمات ها افزایش یابد و شانس تکرار حوادثی نظیرآنچه در بنغازی روی داد کاهش پیدا کند.

قرار است کلینتون در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان نیز استدلال خود را توضیح دهد.