وزیر امور خارجه کانادا
وزیر امور خارجه کانادا

کانادا در تلاش برای «منزوی و غیر قانونی ساختن» دولت معمر قذافی به تمام دیپلمات های باقیمانده لیبی در اوتاوا دستور خروج داده است.

وزیر امور خارجه کانادا دیپلمات ها را افرادی نامطلوب نامید و به آنان پنج روز فرصت داده تا سفارت را تخلیه کنند و از کشور خارج شوند. او گفت کانادا همچنین دسترسی دیپلمات ها به حساب های بانکی سفارت را قطع می کند.

دولت قذافی به دلیل پاسخ سرکوبگ رانه به نا آرامی و تظاهرات طرفداران دمکراسی با انتقاد گسترده روبرو شده است.

کانادا در ماموریت ناتو که به رزمندگان مخالف در مبارزه با نیروهای قذافی کمک می کند شرکت دارد.