افغانستان مسئولیت بازداشتگاه بگرام را بر عهده می گیرد
افغانستان مسئولیت بازداشتگاه بگرام را بر عهده می گیرد

مقامات افغانستان برای برعهده گرفتن مسئولیت بازداشتگاه پایگاه هوایی بگرام، که تاکنون ارتش آمریکا آن را اداره می کرد، آماده می شوند.

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد توافقنامه انتقال زندان روز شنبه امضا شد.

این مرکز، که در نزدیکی کابل قرار دارد، برای نگاهداشتن کسانی که در جریان هجوم آمریکا و ناتو علیه طالبان از آغاز سال ۲۰۰۱ بازداشت شده اند، به کار رفته است.

نوامبر گذشته برای بهبود شرایط زندگی زندانیان تأسیسات جدیدی گشایش یافت.

در مورد بدرفتاری با زندانیان در بگرام، از جمله ضرب و شتم و بازداشت های طولانی بدون اتهام، گزارش هایی منتشر شده است.

گروه های طرفدار حقوق بشر از دیر باز از وضعیت زندان انتقاد می کردند و می گفتند به بازداشت شدگان اجازه دسترسی به وکیل و مشاور قانونی داده نمی شود.