ایران کاردار کانادا را به وزارت امور خارجه احضار کرد
ایران کاردار کانادا را به وزارت امور خارجه احضار کرد

رامین مهمان پرست  سخنگوی وزارت خارجه ایران  گفت جمهوری اسلامی درباره زمان و مکان ادامه مذاکرات خود با گروه ۵+۱ هنوز به توافقی نرسیده است.

اعضای گروه ۵+۱ متشکل از نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه، چین و آلمان در گفتگوهای اوایل آذرماه گذشته در بروکسل درباره برنامه هسته‌ای ایران در مورد انجام هرچه‌زودتر دور بعدی مذاکرات با ایران به توافق رسیدند.

در سال ۲۰۱۲، ایران و کشورهای ۱+۵ سه دور مذاکره هسته‌ای در استانبول، بغداد و مسکو داشتند اماهر دو طرف درباره نتیجه بخش بودن این  گفت‌وگوها ابراز تردید کردند.

 دور بعدی گفت‌وگوهای ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار است  روز ۲۷ دی‌ماه سال جاری در تهران انجام  شود.