پیش از این وزیر خارجه و خزانه داری آمریکا تاکید کرده بودند با رفع تحریم های هسته ای، بانکهای خارجی اجازه تجارت با ایران را دارند.
پیش از این وزیر خارجه و خزانه داری آمریکا تاکید کرده بودند با رفع تحریم های هسته ای، بانکهای خارجی اجازه تجارت با ایران را دارند.

مقاله ای از برجیت جنن و ایان ویشارت در بلومبرگ

تلاش وزیران امور مالی اروپا برای فشار بر مقامات آمریکایی با هدف ارائه راهکاری انحصاری در برابر تحریم های مالی آمریکا در نشست اخیر در بروکسل موفقیتی به همراه نداشته است.

دو مقام آگاه می گویند آمریکایی ها حاضر نشدند فراتر از آن چه به طور علنی عنوان کرده بودند تعهدی بدهند.

قراردادهای خرید و فروش نفت و هواپیما معمولا با دلار انجام می شود و بانک های بزرگ خطرات آن را بر عهده می گیرند، ولی ممنوعیت استفاده از دلار در مبادلات مالی با ایران عمل به قراردادهایی چون خرید ۱۱۸ هواپیمای ایرباس به ارزش ۲۷ میلیارد دلار را با مانع روبرو کرده است.

بنا بر گزارش یک نهاد حقوقی، بیش از نیمی از شرکت های بین المللی که تمایل به تجارت با ایران دارند از ترس نقض قوانین تحریم آمریکا عقب کشیده اند.

روابط تجاری اروپا با ایران قرار است طی دو سال آینده از سطح فعلی سالانه ۸ میلیارد دلار به چهار برابر ارتقاء یابد اما تحولات سیاسی انتخاباتی در آمریکا به معنای بسته شدن پنجره گسترش روابط تجاری با ایران است.

* برگردان فارسی این مقاله تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.