مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره گزارش تحقیقاتی مناقشه غزه بحث می کند
اسراييل قطعنامه سازمان ملل در مورد غزه را رد کرد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از اسراییل و گروه فلسطینی حماس خواسته شده است اتهام ارتکاب جنایات جنگی در جریان حمله ی اخیر اسراییل به نوار غزه را پیگیری کنند

مجمع عمومی سازمان ملل متحد  روز پنجشنبه قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن از اسراییل و گروه فلسطینی حماس خواسته شده است اتهام ارتکاب جنایات جنگی در جریان حمله ی اخیر اسراییل به نوار غزه را پیگیری کنند.

١٤٤عضو این مجمع از مجموع ١٩٢عضو، به نفع این قطعنامه رای دادند. اسراییل این گزارش را رد کرده است.

این قطعنامه که به گزارش گلدستون شهرت یافته است، موارد تندتری علیه اسراییل مطرح کرده است. در این گزارش آمده است که حماس و اسراییل در صورت عدم انجام تحقیقات مستقل درباره اتهام های وارده، ممکن است محاکمه شوند.

اسراییل و حماس هر دو اتهام ارتکاب جنایات جنگی را رد کرده اند.