در پی تهاجم روز یکشنبه پلیس به منازل کردهائی که متهم به جدائی طلبی هستند و با بالا گرفتن تنش ها، پلیس ترکیه با تظاهر کنندگان در جنوب شرقی آن کشور به زد و خورد پرداخت.

تظاهر کنندگان با سنگ به نیروهای پلیس حمله ور شدند و پلیس نیز برای متفرق کردن تظاهر کنندگان به شلیک و پرتاب گاز اشک آور متوسل شد. در این رویداد دست کم یک مامور پلیس مجروح شده است.

روز پنجشنبه گذشته نیز در پی حمله پلیس به خانه های جدائی طلبان کرد، در سراسر کشور ۳۱ نفر بازداشت شدند.

چند تن از مظنونان، شهر داران شهر هائی هستند که اکثر ساکنان آن کردها هستند و از اعضای حزب جامعه دموکراتیک به شمار میروند که فعالیتهای آنان اخیراً ممنوع اعلام شده است.

بیست و سه نفر از توقیف شدگان هفته گذشته متهم به ارتباط با حزب کارگران کردستان یا پ. کا. کا. هستند.