مهدی کروبی رهبر اصلاح طلبان از سرکوب تظاهرات سراسری اپوزيسيون که به کشته شدن هشت نفر انجاميد، انتقاد کرده است. آقای کروبی در بيانيه ای امروز، دوشنبه، از دولت مذهبی سؤال کرده است که چگونه توانست دستور کشتار مردم خود را در روز عاشورا صادر کند.

تلويزيون دولتی پرس تی وی نيز خبر از کشته شدن هشت نفر در تظاهرات روز يکشنبه داد اما جزئيات بيشتری اعلام نکرد.

اما پلیس ایران اعلام کرد