روسیه می گوید آماده است از میزان انتشار گاز دی اکسید کربن تا سال دو هزار و بیست به مقدار بیست و پنج درصد بکاهد به شرط اینکه کشورهای دیگر نیز همین اقدام را انجام دهند.

روسیه این مطلب را در نشست اتحادیه اروپا - روسیه که روز چهارشنبه در استکهلم برگزار شد اعلام  کرد.

روابط میان اتحادیه اروپا و روسیه، طی چند سال اخیر رو به تیرگی گذاشته است. يکی از علت های عمده آن، جنگ کوتاه مدت روسیه و گرجستان و همچنین وقفه های ایجاد شده در جریان صادرات گاز روسیه به اروپا بوده است.