نوروز ۱۳۹۱
نوروز ۱۳۹۱

کارمندان شبکه خبری فارسی صدای آمريکا سال نو خورشيدی را به يکايک مردم ايران تبريک می گويند و در اين سال نو برای همه آنان سلامتی، خوشبختی و سعادت آرزو دارند. شاد و پيروز باشيد