از روز دوشنبه ۵ فروردین (۲۵ مارس) به بخشهای خبری در روزهای پنجشنبه و جمعه افزوده می شود. از این پس هفت روز هفته خبرهای شامگاهی، ساعت خبر، و خبرهای شبانگاهی از بخش فارسی صدای آمریکا پخش می شود.
 
به ما بپیوندید.