یادداشتی در روزنامه جروسلم پست از افرائیم اینبار، رئیس انستیتو مطالعات استراتژیک اورشلیم

 

ایران نظم موجود در خاورمیانه را به چالش کشیده است. از این رو، برخورد تهران و اورشلیم اجتناب ناپذیر است. تاریخ نشان می دهد که وقتی یک قدرت نوظهور قصد برهم زدن توازن قوا را دارد، عموما جنگ رخ می دهد. اسرائیل نمی تواند یک خاورمیانه زیر سلطه ایران و ایدئولوژی افراطی اش را تحمل کند.

متاسفانه بخش عمده ای از جهان عرب درگیر بحران های اجتماعی و سیاسی داخلی است. همین دینامیک عامل قدرت گرفتن حزب الله در لبنان و حوثی ها در یمن بوده است. سیاست های دولت های آمریکا هم در ظهور این نیروها در عراق و سوریه بی تاثیر نبوده است.

ایران به نتیجه مشابهی رسیده است و اسرائیل را مانع اصلی در برابر هژمونی اش بر منطقه می بیند.

در نبود عزمی آشکار از سوی آمریکا یا ترکیه برای مواجهه با تعدی ایران، این تنها اسرائیل است که چنین قدرتی را دارد. اسرائیل هیچ انتخابی غیر از ورود به جنگ با یک ایران در حال استقرار در سوریه ندارد.

این یک توهم است که برنامه هسته ای ایران با توافق های بین المللی قابل مهار است. بمب هسته ای بهترین بیمه برای بقای رژیم و تحقق هژمونی بر منطقه است. دست کشیدن ملاها از این برنامه غیرقابل تصور است.

در حالی که جامعه بین المللی شامل ایالات متحده میلی به مواجهه نظامی با ایران ندارند، جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت مسلح به جنگ افزار هسته ای بر عهده اسرائیل است. تنها راه این کار استفاده بی محابا از قدرت، افزودن بعدی تازه به جنگی است که از پیش شروع شده است. این امری اجتناب ناپذیر برای اورشلیم است.

برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.