انفجار چند بمب در روز دوشنبه در عراق حداقل ١٦ نفر را کشت و ٧٦ تن دیگر را زخمی کرد.

به گزارش پلیس عراق این خشونتها ناشی از برخوردهای فرقه ای و قومی است، درگیری هائی  که می تواند ثبات کشور را یکسال پس از خروج نیروهای امریکایی از عراق بهم ریزد.

تنش ها میان شیعیان، اهل تسنن و کردهای عراق در سال ٢٠١٢ رو به  فزونی گذاشته، و تقریبا هر ماه شهروندان شاهد یک حمله بزرگ بوده اند.

هنوز هیچ  گروهی مسولیت حملات روز دوشنبه را به عهده نگرفته است. حملاتی که مقامات رسمی، نیروهای انتظامی و اعضای دو گروه شیعه و سنی را هدف قرارداده بود.