آیت الله خامنه ای و فرماندهان نظامی از جمله سپاه پاسداران. به تازگی دو سناتور آمریکایی طرحی داده اند که این نهاد نظامی ایران را در لیست تروریستی قرار دهند. یک عضو مجلس نمایندگان هم طرح مشابهی داده و گفته وقتی گروهی فعالیت تروریستی می کند، از تروریست ها...

یادداشتی در نشریه هیل از تام کنتوِل*

همان طور که مریم رجوی، «رییس شورای ملی مقاومت ایران»، اشاره کرده است همزمان با تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید تمام افراد، نهادها، موسسات و شرکت های وابسته به سپاه و همتایان تجاری شان فورا تحت تحریم قرار بگیرند. پول مولفه عمده جاذبه استراتژیک آن ها است. در عین حال، سپاه پاسداران و مزدورهای شبه نظامی شان باید از عراق، سوریه، یمن، افغانستان و لبنان اخراج شده و جلوی ارسال تسلیحات و اعزام نیروهای شان به آن کشورها گرفته شود.

معرفی سپاه پاسداران به عنوان گروهی تروریستی به دور باطل خشونت های فرقه ای در خاورمیانه که جان بسیاری را گرفته است پایان خواهد داد.

وقتی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی اعلام شود حوزه فعالیت هایش به داخل مرزهای ایران محدود خواهد شد و رژیم آلترناتیوی جز رو به رو شدن با خواست های مردم ایران نخواهد داشت. وقتی آن روز رسید، زمانی که جنبش سبز بعدی فرا برسد، ایالات متحده آمریکا و تمام جهان دموکراتیک باید آماده ایستادن در کنار فریاد مردم ایران برای آزادی باشند.

* سرهنگ بازنشسته نیروی زمینی آمریکا، با سابقه خدمت در افغانستان و عراق از جمله فرماندهی نیروهای آمریکا در اردوگاه اشرف در سال ۲۰۰۳
* برگردان فارسی این گزارش تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در آن الزاماً بازتاب دیدگاه صدای آمریکا نیست.