Iran Revolution 1979 انقلاب ایران

 همزمان با چهل و سومین سالگرد انقلاب در ایران، صدای آمریکا با حضور کارشناسان به این موضوع پرداخت و چند بخش ویژه داشت.

در زیر این گزارش‌ها و گفتگوها را ببینید: 

 

  • دیدگاه کارشناسان: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • گزارش‌های ویژه 

 

 

 

  • برنامه ویژه روی خط

 

  • نسخه کامل مستند شاه ۵۷

 

  • بازپخش برنامه شطرنج:

نتیجه ۴۲ سال حکومت رژیم اسلامی بر زندگی مردم ایران