رییس سازمان انرژی اتمی ایران می گوید سانتریفیوژهای جدید و باصرفه تر تا فروردین ماه آماده خواهند شد.

علی اکبر صالحی روز شنبه به خبرگزاری نیمه رسمی فارس گفت امید می رود با رفع تمام مشکلات و معایب، استفاده از نسل جدید سانتریفیوژ ها تا پایان سال آینده فراهم شود.

صالحی گفت ایران در حال حاضر بیش از ۶ هزار سانتریفیوژ فعال دارد و انتظار می رود مدل های جدید، تولید اورانیوم غنی شده را به میزانی قابل ملاحظه افزایش دهد.

ایران می گوید برنامه اتمی اش صلحجویانه است، اما ایالات متحده و کشورهای غربی آنرا متهم می کنند که از برنامه اتمی غیر نظامی خود بعنوان پوششی برای ساختن تسلیحات اتمی استفاده می کند. تهران بارها این اتهام را رد کرده است.