برنامه ویژه نوروزی بخش فارسی صدای آمریکا را روز سه شنبه ساعت ۱۱ به وقت واشنگتن و ۶:۳۰ به وقت ایران تماشا کنید

زمان زیادی تا نوروز و یک سال نوی دیگر خورشیدی باقی نمانده است.

لحظه تحویل سال نو خورشیدی به وقت ایران ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه غروب روز سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ است.

در زیر می توانید متناسب با شهر محل زندگی خود، لحظه تحویل سال نو را ببینید:

واشنگتن و شرق آمریکا:

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بعد از ظهر

وقت مرکز آمریکا و مکزیک:

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۱۱ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه قبل از ظهر

وقت US - Mountain:

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۱۰ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه صبح

وقت غرب آمریکا (لس آنجلس):

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه صبح

کانادا (مونتریال و تورنتو):

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بعد از ظهر

کانادا (ونکوور):

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۹ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه صبح

استرالیا (سیدنی):

چهارشنبه ۲۱ مارچ، ساعت ۳ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بامداد

استرالیا (پرث):

چهارشنبه ۲۱ مارچ، ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بامداد

مالزی:

چهارشنبه ۲۱ مارچ، ساعت ۱۲ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه بامداد

افغانستان:

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۸ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه غروب

بحرین:

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۷ و ۴۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه غروب

امارات:

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۸ و ۱۵دقیقه و ۲۸ ثانیه غروب

آلمان، دانمارک، فرانسه و بلژیک:

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۵ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه عصر

روسیه (مسکو):

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۷ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه غروب

بریتانیا:

سه شنبه ۲۰ مارچ، ساعت ۴ و ۱۵ دقیقه و ۲۸ ثانیه عصر