drug dealers
drug dealers

در ایران سه مرد در زندانی در اصفهان اعدام شده اند.

روزنامه دولتی ایران روز چهارشنبه گزارش داد سه مرد، که قدرت، خان محمد و مصطفی معرفی شده اند، به جرم فروش و قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند.

قاچاق مواد مخدر در ایران، بر اساس قوانین اسلامی، با مجازات مرگ همراه است.

سازمان عفو بین الملل گزار ش می دهد در سال ۲۰۰۸ در ایران دست کم ۳۴۶ تن اعدام شدند.