طی چهل و هشت ساعت اخیر، شمار کشته شدگان در سوریه چهارصد و هفتاد تن اعلام شده است. آژانس آوارگان سازمان ملل می گوید در همین مدت اندک، بین نه تا سی هزار شهروند سوری وارد لبنان شده اند.