چهاز گوشه جهان: کالبد شکافی گزارش اطلاعاتی آمريکا در مورد ايران و خبرهای ديگر
چهاز گوشه جهان: کالبد شکافی گزارش اطلاعاتی آمريکا در مورد ايران و خبرهای ديگر

**کاوش در مورد پناهجويی نرگس کلهر**لس آنجلس تايمز: چين عمده ترين دشواری فراروی غرب برای تحريم جمهوری اسلامی است**خروج چانگرای از ائتلاف با موگابه**خبرهايی از عراق، افغانستان، سودان، پاکستان و کره شمالی**

کالبد شکافی گزارش اطلاعاتی آمريکا در مورد ايران

واشنگتن پست به نقل از خبرگزاری رويترز می نويسد سازمانهای اطلاعاتی آمريکا مشغول بررسی امکان بازنويسی يک گزارش اطلاعاتی مربوط به ايران هستند. اين گزارش جنجال انگيز که مجموعه مدوّن يافته های چندين نهاد اطلاعاتی آمريکاست دو سال پيش منتشر شد. گزارش حاکی از آن است که جمهوری اسلامی در سال دوهزار و سه فعاليتهای خود را برای دستيابی به سلاح هسته ای متوقف کرده بود. اکنون مقاله واشنگتن پست امکان بازنگری و بازنويسی اين گزارش را به نقل از خبرگزاری رويترز و مطالبی که در وال ستريت جورنال منتشرشده است کالبد شکافی می کند. اين در حالی است که طی همين مقاله آمده است که چارچوب زمانی اين گزارش تنها فعاليتهای ايران را طی سالهای دوهزار و سه تا دوهزار و هفت، دربرمی گيرد.

چهاز گوشه جهان: کالبد شکافی گزارش اطلاعاتی آمريکا در مورد ايران و خبرهای ديگر

 

کاوش در مورد پناهجويی نرگس کلهر

روزنامه فرانسه زبان لوتان چاپ ژنودرمقاله ای پناهجويی نرگس کلهر را کاويده است. نويسنده لوتان نوشته است که اين شهروند بيست و پنج ساله ايرانی که فرزند مهدی کلهر مشاورو معتمد رئيس جمهوری اسلامی ايران است؛ روسری سبز خود را به جای برسر، به دور گردن خود آويخته است. نرگس کلهر که با فيلم کوتاه خود در جشنواره فيلم نورنبرگ آلمان حضور يافته و از دولت آن کشور تقاضای پذيرش پناهندگی سياسی کرده، خبر عمده بسياری از مطبوعات غربی شده است. لوتان نيز تقابل آرا و آرمان نرگس کلهر را با پدرش بازمی نويسد.  در همين حال نشريه آلمانی درشپيگل مقاله صفحه خاورميانه خود را به نرگس کلهر دختر مشاور محمود احمدی نژاد اختصاص داده است. درشپيگل که دو روز پيش با وی گفتگويی کرده درتحليل پناهجويی دختر مهدی کلهر می نويسد که وضعيت ارتباط او با پدرش و طبعاً تاثيری که از پدرش پذيرفته از اين روی که نرگس کلهر گفته که سالهاست با پدرش ارتباطی ندارد با  شرايط متعارف رابطه پدر وفرزندی تفاوت ماهوی دارد. درشپيگل درادامه اين مطلب ازمصاحبه هايی نوشته که با خانم کلهر انجام شده و اين که وی زبان آلمانی را بهتر از انگليسی می داند و درعين نداشتن رابطه با پدرش فعاليت  پدر را که فيلمسازی بوده کانون توجه خود قرار داده است. در خبری ديگر روزنامه بريتانيايی گاردين که از هفته ها پيش درپی ناآرامی های پس از انتخابات در ايران صفحه ای اينترنتی را به نام و عکس گمشدگان و کشتگان اين حوادث تخصيص داده است؛ فعالانه اين صفحه را روزآمد می کند و مستمرا ً از کسانی که ممکن است در اين خصوص اطلاعاتی داشته باشند می خواهد که به روزآمد کردن نام و عکس اين عده کمک کنند.

چهاز گوشه جهان: کالبد شکافی گزارش اطلاعاتی آمريکا در مورد ايران و خبرهای ديگر

 

لس آنجلس تايمز: چين عمده ترين دشواری فراروی غرب برای تحريم جمهوری اسلامی است

روزنامه لس آنجلس تايمزطی مقاله ای در باب روابط ايران و چين عمده ترين دشواری فراروی غرب را برای تحريم جمهوری اسلامی چين می داند و دليل آن را نيز روابط عميق و وسيع اقتصادی آن کشور با ايران عنوان می کند. درادامه همين مقاله  نويسنده ال ای تايمز تحليل خود را به روسيه نيز تعميم می دهد و می افزايد که امکان انعطاف مسکو دراين خصوص تقريبا منتفی است.  ال ای تايمز در همين مقاله همچنين آمار حجم معاملات بازرگانی ميان چين و ايران را منتشر کرده که طبق آمار موجود طی سال گذشته بيست و هفت ميليارد دلار است که از سال قبل ازآن سی و پنج درصد رشد نشان می دهد. آمار حاکی از آن است که بيش از يکصد شرکت دولتی چينی در ايران فعاليتهايی دراجرای طرحهای زير ساختی عمرانی دارند. در همين حال خبرگزاری ايسنا روز جمعه به نقل از يک مقام مسؤل از برگزاری مذاکرات در خصوص تامين سوخت راکتور تهران خبر داد. اين خبرگزاری می گويد در نشستی که قرار است دوشنبه اين هفته در وين، پايتخت اتريش، برگزار شود گروهی از کارشناسان ايران در کنار کارشناسانی از آژانس بين المللی انرژی اتمی، آمريکا، روسيه و فرانسه حضور خواهند يافت. پيشتر، علی اکبر صالحی، رييس سازمان انرژی اتمی ايران گفته بود وی در نشست اين هفته کارشناسان در مقر آژانس بين المللی انرژی اتمی در وين، شرکت می کند.

چهاز گوشه جهان: کالبد شکافی گزارش اطلاعاتی آمريکا در مورد ايران و خبرهای ديگر

 

مورگان چانگرای شرکت در جلسات و کارهای اجرايی دولت زيمبابوی را تحريم کرد

مورگان چانگری نخست وزير زيمبابوه روز جمعه از تصميم خود مبنی بر خروج از ائتلاف با حزب تحت رهبری رابرت موگابه، رئيس جمهوری آن کشور خبر داد. مورگان چانگرای از زمان سهيم شدن در قدرت سياسی زيمبابوه کماکان از رابرت موگابه به خاطر زير پا گذاشتن  موازين حقوق انسانی مردم کشور خود انتقاد کرده و موگابه نيز مرتباً از چانگرای خواسته است جهت لغو تحريمهای بين المللی و از سرگيری دريافت کمکهای بين المللی و سرمايه گذاريهای مجدد خارجی در کشور اقدامات بيشتری به عمل آورد. مورگان چانگرای نخست وزير و رهبر حزب اپوزيسيون زيمبابوه روز جمعه گفت حزب تحت رهبری وی، موسوم به «جنبش برای تغييرات دموکراتيک» صحنه قدرت سياسی و پارلمان کشور را ترک نخواهد کرد، ولی بيش از اين نيز قادر به ادامه ائتلاف با حزب غير قابل اعتماد رابرت موگابه، رئيس جمهوری کشور نيست.  آقای چانگرای در اعلام اين خبر اظهار داشت حزب تحت رهبری او از اين پس در هيچيک از جلسات يا کارهای اجرايی دولت شرکت نخواهد کرد.   مورگان چانگرای نخست وزير و رهبر حزب اپوزيسيون زيمبابوه موسوم به «جنبش برای تغييرات دموکراتيک» در پی بازداشت مجدد يکی از دستياران ارشد خود توسط دادگاه بدوی زيمبابوه، روز جمعه حزب حاکم زانو- پی اف،  تحت رهبری رابرت موگابه، رييس جمهوری آن کشور را به کارشکنی در ادامه فعاليت دولت جديد متهم کرد و گفت: از دولت کنار نمی رود اما همکاری با موگابه را تا زمانی که تکليف حزبش و اعضای آن مشخص نشود معلق می گذارد. نخست وزير زيمبابوه در يک کنفرانس مطبوعاتی گفت، حق مشروع خود می داند از ائتلاف با يک حزب ناصادق و غيرقابل اعتماد خارج شود.  روی بِنِت عضو حزب «جنبش برای تغييرات دموکراتيک» دستيار ارشد و معاون وزارت کشاورزی در دولت آشتی زيمبابوه هفته گذشته برای بار دوم به اتهام توطئه ترور رئيس جمهوری کشور بازداشت شد.  آقای چانگرای می گويد در صورت تشديد بحران فعلی  شايد تنها راه نجات کشور برگزاری يک انتخابات جديد باشد. واکنش روز جمعه آقای چانگرای باز