گزارش: پیروزی یک دیپلمات بلغار بر وزیر فرهنگ مصر برای احراز کرسی مدیر کلی یونسکو
گزارش: پیروزی یک دیپلمات بلغار بر وزیر فرهنگ مصر برای احراز کرسی مدیر کلی یونسکو

اولین زن مدیر کل یونسکو هنگام سخنرانی پذیرش خود به اهمیت مشارکت یونسکو در امر جهانی شدن در آینده تاًکید کرد

پس از برگزاری انتخاباتی بحث انگیز، برای نخستین بار یک زن توانست بر کرسی مدیر کلی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد – یونسکو - تکیه زند.

«ایرینا بوکووا» سفیر وقت بلغارستان در فرانسه که پس از برگزاری دور سوم انتخابات تنها رقیب «فاروق حُسنی» وزیر فرهنگ مصر شده بود، سرانجام بر وی پیروز شد.

تا آخرین روزهای روند انتخابات مدیر کل یونسکو که هر چهار سال یکبار انجام می شود، پیروزی «فاروق حُسنی» وزیر فرهنگ مصر قطعی به نظر می رسید. گفته می شد که انتخاب فردی از یکی از کشورهای اسلامی برای احراز کرسی ریاست یونسکو، بر اتحاد بین اسلام و غرب اثر گزار خواهد بود. با این همه، با توجه به موضع ضد یهود آقای حسنی، وزیر فرهنگ مصر، و فعالیت گروه های یهودی و همچنین روشنفکران فرانسوی در مخالفت با چنین گزینشی، سرانجام کاندیدای قدرتمند مصری مسابقه را به یک دیپلمات زن بلغاری باخت.

«Irina Bokova» هنگام سخنرانی پذیرش خود در آخرین روز مجمع عمومی یونسکو که هر دو سال یکبار در پاریس برگزار می شود گفت من مصمم هستم که این سازمان مجدداً رهبری جهانی خود را در آموزش و علوم به دست آورد. وی همچنین قویاً از وظیفه یونسکو در حمایت از کشورهای پیشرفته در جهان نام برد و گفت این کشورها بیش از هر کشور دیگری در برابر خطرهای خارجی آسیب پذیرند.

اولین زن مدیر کل یونسکو هنگام سخنرانی پذیرش خود به اهمیت مشارکت یونسکو در امر جهانی شدن در آینده تاًکید کرد. با این همه، تمرکز اصلی سخنان وی که بارها با کف زدن های طولانی قطع می شد، بر امر برابری حقوق زن و مرد بود.

مدیر کل جدید یونسکو به اهمیت حمایت از آموزش در قاره آفریقا اشاره کرد و گفت یکی از وظایف مهم یونسکو، رساندن پیام توسعه جهانی آموزش است. وی گفت ما باید بتوانیم پیام خود را به ویژه در زمینه های آموزش، علوم و گوناگونی فرهنگ ها به دنیای جهانی شده بفرستیم.

«ایرینا بوکووا» سخنرانی خود را ابتدا به زبان فرانسه آغاز کرد و سپس به ایراد سخنرانی به زبان انگلیسی پرداخت و سرانجام در انتهای سخنانش که بیش از یک ساعت به طول انجامید، به زبان مادری اش یا زبان بلغاری صحبت کرد.

مدیر کل جدید یونسکو هنگام سخنرانی خود به برخی از رهبران جهانی هنر، ادبیات و سیاست از جمله باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، اشاره کرد.

«ایرینا بوکووا» مدیر کل جدید یونسکو همچنین از فعال شدن یونسکو در زمینه اعمال مقررات قانونی در چارچوب تکنولوژی جدید سخن گفت، از بردباری در زمینه های اجتماعی نام برد و گفت که باید از سخن گفتن درباره گذشته پرهیز کرد و به آینده پرداخت.

ایالات متحده آمریکا در سال ۱۹۸۴ میلادی از عضویت در UNESCO کناره گرفت و علت این کناره گیری را عدم مدیریت صحیح در آن سازمان نام برد اما در سال ۲۰۰۳ میلادی، یعنی ۱۹ سال بعد مجدداً به یونسکو پیوست.