سوزان رایس: می خواهیم ایران بازیگری مسئول باشد
سوزان رایس: می خواهیم ایران بازیگری مسئول باشد

سوزان رایس بحث های اولیه با ایران را آغازی سازنده نامید. ایران از زمان جلسه ژنو موافقت کرده است به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه دهد روز بیست و پنجم اکتبر از تاسیسات تازه کشف شده غنی سازی اورانیوم در نزدیکی قم دیدن کنند

سوزان رایس، نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد، می گوید مذاکراتی که روز اول اکتبر بین پنج عضو دایمی شورای امنیت و آلمان، گروه پنج بعلاوه یک،  با ایران آغاز شد، بر بازداشتن ایران از دسترسی به توانایی تسلیحات اتمی متمرکز است. خانم رایس گفت گروه «گزینشی بسیار روشن» به ایران ارائه کرد:

*** به گونه ای که برای ما متقاعد کننده باشد، ثابت کند برنامه اتمی اش، آنگونه که ادعا می کند، برای مقاصد صلحجویانه اجرا می شود، تاسیسات اتمی را به روی بازرسی ها باز کند، برنامه غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد، و به تعهدی که برای تامین سوخت غنی سازی در خارج از کشور داده است پای بند بماند، یا با فشار واقعی روبرو خواهد شد.

سوزان رایس بحث های اولیه با ایران را آغازی سازنده نامید. ایران از زمان جلسه ژنو موافقت کرده است به بازرسان سازمان ملل متحد اجازه دهد روز بیست و پنجم اکتبر از تاسیسات تازه کشف شده غنی سازی اورانیوم در نزدیکی قم دیدن کنند. در آن جلسه ، نمایندگان ایران موافقت کردند برای دور دیگری از مذاکره پیش از پایان اکتبر به گروه پنچ به علاوه یک ملحق شوند.

سوزان رایس تاکید کرد مقصود از مذاکره با ایران فقط این نیست که گفت و گویی صورت گرفته باشد. دولت ایران نیاز دارد قاطعانه نشان دهد که برنامه اتمی برای مقاصد صلحجویانه اجرا می شود. رایس گفت، پیامد مطلوب، ایرانی بدون تسلیحات اتمی خواهد بود که صلحجویانه به جامعه بین المللی ملحق شود:

*** دیگر تهدیدی برای همسایگانش نباشد، از تروریسم حمایت نکند، با شهروندان خود با احترام رفتار کند و به آنها اجازه دهد در یک روند دمکراتیک شرکت کنند.

سوزان رایس گفت:« ایران و مردم ایران تاریخی عظیم و فرصتی بزرگ دارند که بازیگران بسیار سازنده تری در جامعه بین المللی باشند و ما بسیار امیدوار هستمی ایران در موضعی قرار گیرد که بتواند بازیگری مسئول باشد.»