استقرار دیسکاری در موزه فضایی
استقرار دیسکاری در موزه فضایی

کیهان پیمای بازنشسته دیسکاوری بیش از یک سال پس از آخرین ماموریت خود، در خانه جدید و همیشگی اش مستقر شده است.

دیسکاوری روز پنجشنبه وارد موزه ملی هوا– فضای اودوار هیزی در حومه واشنگتن شد و در آنجا برای همیشه در معرض تماشای مردم خواهد بود.

جان گلن، فضا نورد و سناتور سابق، که برای نخستین بار مدار زمین را دور زد، از جمله حاضران در مراسم بود.

دیسکاوری روز سه شنبه سوار بر یک جامبوجت ویژه ۷۴۷ از مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا  وارد واشنگتن شد و پیش از آن که در فرودگاه دالس بر زمین بنشیند، چندین ساختمان مهم و بنای تاریخی را دور زد و هزاران تماشگر را به شوق آورد.

دیسکاوری نخستین بار در سال ۱۹۸۴ به فضا پرتاب شد و ۳۹ ماموریت انجام داد که از هر سفینه دیگری بیشتر بود.

از جمله کارهای برجسته آن بردن تلسکوپ فضایی هابل به ایستگاه فضایی در سال ۹۹۰ و بازگرداندن جان گلن به فضا در ٧٧ سالگی است.

دیسکاوری همچنین نخستین ماموریتهای «بازگشت به پرواز» را  پس از آن که دو شاتل دیگر در رویدادهای مرگبار از بین رفتند انجام داد.