اقدام قضايی برزيل عليه شرکت شوران آمريکا به دليل نشت نفت
اقدام قضايی برزيل عليه شرکت شوران آمريکا به دليل نشت نفت

دادگاهی در برزيل روز شنبه با صدور حکمی از خروج ۱۷ نفر از مديران شرکت نفتی «شِوران» آمريکا و پيمانکاران شرکت حفاری «ترانس اُوشِن» اين شرکت، به علت وارد آوردن اتهام مربوط به نشت نفت در منطقه ساحلی ريودوژانيرو در اواخر سال گذشته، جلوگيری بعمل آورد.

يکی از کسانی که از خروج او جلوگيری بعمل آمده است جورج باک، مدير عامل شرکت شوران در برزيل است. بازپرسان ميگويند، انتظار ميرود ظرف چند روز آينده رسما شکايت خود را عليه شرکت شوران در دادگاه مطرح کنند.

شرکت نفتی شوران در ماه نوامبر سال گذشته، به دليل نشت سه هزار بشکه نفت، در «فِرِد فيلد» واقع در منطقه ساحلی «ريو دو ژانيرو» با يک جريمه ۱۱ ميليارد دلاری روبرو شد.

شرکت شوران پنجشنبه گذشته نيز از نشت اندک نفت در همان منطقه خبر داد که اين مسأله باعث شد توليد نفت در اين حوزه را که روزانه بالغ بر ۶۰ هزار بشکه ميشود، متوقف کند.