نيروهای اسرائيلی به شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن حمله کردند. سربازان اسرائيلی همزمان با جستجوی خانه به خانه جهت يافتن  ستيزه گران فلسطينی، اقدام به اعمال  مقرارت منع عبور و مرور  بر جمعيت ۵۰ هزار نفری شهر کردند.

شاهدان عينی می گويند، خودروهای نظامی اسرائيل در سحرگاه روز يکشنبه وارد شهر نابلس شدند، جاده ها را مسدود ساختند و چندين ساختمان را به محاصره خود درآوردند.

منابع فلسطينی می گويند، در جريان اين حمله، حداقل ۲۰ نفر دستگير شدند و دست کم سه نفر از ساکنان شهر نابلس بر اثر اصابت گلوله های پلاستيکی اسرائيلی مجروح گرديده اند.

اسرائيل نيز می گويد، دو تن از سربازان اسرائيلی در جريان نبرد با ستيزه گران فلسطينی مجروح گشته اند.

بنابر گفته ارتش اسرائيل اين عمليات ممکن است چندين روز ادامه يابد و هدف از آن کشف کارخانه های بمب سازی و دستگيری ستيزه گران است.

يک سخنگوی اسرائيلی می گويد، اسرائيل سلولهای تروريستی در کرانه باختری رود اردن را که در نظر دارند حملاتی را به انجام  برسانند، شناسايی خواهد کرد.

صائب عريقات، يکی از قانونگذاران در پارلمان فلسطينيان اين حمله را به عنوان محرکی در جهت براه افتادن دور جديد خشونتها ميان اسرائيل و فلسطينيان محکوم ساخت.