سخنرانی باراک اوباما، رئيس جمهوری جديد آمريکا، را می توانيد به دو زبان فارسی و انگليسی در اينجا بخوانيد.  روزاول بهمن ماه از بازديدکنندگان خواسته بوديم با استفاده از فرم زير نظرشان را در مورد اين سخنان برايمان بنويسند.

اين نظرخواهی اکنون ديگر به پايان رسيده است. از نظراتی که تاکنون برايمان ارسال شده است در برنامه های آتی صدای آمريکا استفاده خواهيم کرد.