آیا قبول دارید که بحران اقتصادی جهانی در ایران نیز اثر گذاشته است؟  یا اینکه معتقدید بحران اقتصادی مشکلی است که سایر کشورها با آن روبرو هستند و ارتباطی با اقتصاد ایران ندارد.

اگر معتقدید این بحران در ایران نیز وجود دارد، چه شواهدی از آن را در زندگی روزانه خود و به ویژه در این زمان و با فرا رسیدن بهار و برگزاری مراسم سنتی نوروز احساس می کنید؟

نظر خودتان را با ما در میان بگذارید.  نظر های شما در برنامه های مختلف بازتاب خواهد یافت.

اگر عکس و تصویری از اثرات  سختی معیشت و مشکلات اقتصادی دارید آنها را هم برای ما بفرستید تا در برنامه های مختلف شبکه خبری فارسی صدای آمریکا انتشار يافته و در وب سایت ما نیز به دید عموم گذاشته شود.