پليس هند گفت به دنبال يک تيراندازی در شامگاه يکشنبه در مرکز شهر دهلی نو، موفق به بازداشت چهار نفر از اعضای يک گروه ستيزه گر ممنوع الفعاليت شده است.

سخنگوی پليس هند می گويد، يکی از اين افراد اهل پاکستان و بقيه از کشمير، ناحيه مورد اختلاف هند و پاکستان هستند.

مقامات ادعا می کنند، اين افراد وابسته به گروه ستيزه گر موسوم به لشگر محمد هستند که عليه تسلط حکومت هند در ناحيه کشمير مبارزه می کنند.

پليس در جريان دستگيری اين افراد موفق به کشف و ضبط سه کيلوگرم مواد پلاستيکی انفجارزا، چاشنی و تايمر مورد استفاده در سلاحهای انفجاری، شش نارنجک دستی و بيش از ده هزار دلار پول نقد، گرديد. به گفته پليس، در اين تيراندازی به هيچکس جراحتی  وارد نيامده است.  

از سوی ديگر پليس ناحيه کشمير تحت کنترل هند گفت، روز يکشنبه يک مظنون به جدايی طلبی و ستيزه گری بر اثر انفجار نارنجکی که در دست داشت ، به هلاکت رسيد، و دست کم هفت نفر از رهگذران را نيز مجروح ساخت.

يک سخنگوی پليس به نقل از شاهدان عينی می گويد، نارنجک فرد مظنون پيش از پرتاب به سوی يک اتومبيل گشت امنيتی، در دست وی منفجر شد.

اين حادثه در يکی از خيابانهای شهر آنانْتْ ناگ  Anantnag ، واقع در حدود ۵۵کيلومتری جنوب شهر سِرينِگَر، پايتخت ييلاقی کشمير به وقوع پيوست.

گروههای ستيزه گر کشمير، که جمعيت آن عمدتاً شيعه مذهب هستند، از سال ۱۹۸۹ميلادی برای استقلال اين ناحيه از هند يا الحاق به کشور همجوار، پاکستان در حال جنگ بوده اند.

دو کشور هند و پاکستان نسبت به ناحيه کشمير ادعای مالکيت می کنند و تا کنون دو بار به خاطر تسلط بر اين ناحيه با يکديگر جنگيده اند.