وزارت امورخارجه آمريکا اعلام کرد نيکولاس برنز معاون وزارت امورخارجه آمريکا هفته آينده در جريان يک ديدارچهار روزه ازآمريکای لاتين با رهبران شيلی، اروگوئه وبرزيل ملاقات خواهد کرد.

انتظارمی رود که آقای برنز درفاصله نهم تا دوازدهم ژوئيه با روسای جمهوری شيلی و اروگوئه و وزيرامور خارجه برزيل ديدارکند.

وزارت امورخارجه آمريکا دربيانيه روزجمعه خود اعلام کرد آقای برنزدرباره مسائل سياسی و اقتصادی، ازجمله امنيت منطقه وجهان، حفاظت از محيط زيست، انرژی ومسائل بازرگانی با رهبران کشورهای مورد بازديد گفتگوخواهد کرد.

طبق اين بيانيه ، توماس شانون مديرکل وزارت امورخارجه آمريکا درامورنيمکره باختری نيز در اروگوئه وبرزيل به آقای برنزملحق خواهد شد.

وزارت امورخارجه آمريکا می گويد درامرتقويت دمکراسی، افزايش رفاه ورشد اقتصادی خواستار همکاری با شيلی، اروگوئه وبرزيل است.

سفرمعاون وزارت امورخارجه آمريکا، به دنبال ديدارماه مارس گذشته پرزيدنت بوش و کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا ازآمريکای صورت می گيرد.