بنا به گفته مقامات فیلیپین، طوفانی که روز شنبه ۱۶ کشته بر جای گذاشت، طی چند روز آینده به سمت مناطق ساحلی حرکت می کند و عامل بارش باران سنگین خواهد بود.

طوفان پارما روز یکشنبه کانال «باشی» بین شمال فیلیپین و تایوان را در هم کوبید.

بر اساس پیش بینی های هواشناسی این طوفان با «ملور»، طوفان قدرتمند دیگری در مناطق شرق و شمال غرب اقیانوس آرام ادغام شده است.

این طوفان مزارع برنج منطقه را تخریب کرده و باعث قطع برق و ارتباطات در منطقه شده است.

مقامات تایوان دستور تخلیه حداقل ۱۵۰۰ تن از ساکنان مناطق کوهستانی را که در معرض خطر ریزش کوه و سیلاب هستند، صادر کرده است.