مقر تازه ناتو در منطقه سبز بغداد افتتاح شد
مقر تازه ناتو در منطقه سبز بغداد افتتاح شد

ناتو، سازمان پيمان آتلانتيک شمالی، روز يکشنبه مقر تازه خود را در منطقه موسوم به منطقه سبز بغداد، افتتاح کرد. 

بسياری از مراکز حساس دولتی و سفارتخانه ها در اين منطقه قرار دارند. درياسالار مارک فيتزجرالد، از فرماندهان ناتو، هنگام افتتاح ساختمان جديد اين سازمان در بغداد گفت نيروهای ناتو و نيروهای امنيتی عراقی، در سه سال گذشته برای آموزش پليس ملی عراق با هم همکاری کرده اند و تا اين تاريخ چهار هزار نفر از اين طريق  فارغ التحصيل شده اند. 

به گفته اين فرمانده ناتو، از جمله ماموريت های سازمان ناتو در عراق، آموزش رده های بالای فرماندهی و کنترل و همچنين آموزش فرماندهان عملياتی و استراتژيک ارتش و دولت است. 

ناتو می گويد ماموريت آموزش نيروهای عراقی توسط ناتو، در سال ٢٠٠٤ و به درخواست دولت موقت اين کشور آغاز شد.