٦ نفر در حمله انتحاری به مسجد شيعيان در بعقوبه کشته شدند
٦ نفر در حمله انتحاری به مسجد شيعيان در بعقوبه کشته شدند

يک بمبگذار انتحاری که يونيفورم پليس عراق را به تن داشت، به يک مسجد شيعيان در شهر بعقوبه، حمله کرد.در جريان  اين حمله  ٦  نفر کشته و ١٨ نفر زخمی شدند.

اين حمله زمانی اتفاق افتاد که شماری از روزه داران شيعه به هنگام افطار در مسجد گردآمده بودند.

يکی از شاهدان در اين باره گفت: مردی که يونيفورم پليس را به تن داشت کيسه ای پر از مواد منفجره را باخود حمل می کرد . من شاهد مرگ قربانيان بودم.

بعقوبه، مرکز استان دياله عراق، که بسياری از اقوام و مذاهب در آن ساکن اند، بی وقفه شاهد خشونتهای خونين فرقه ای بوده است.

بنا به گزارش پليس عراق  روز دوشنبه و در جريان انفجار ، يک بمب جاده ای در حومه کربلا يک مينی بوس حامل زائران شيعه آسيب ديد. اين  حادثه ٤ کشته و ٨ زخمی برجای گذاشت.