حداقل ٩ نفر در پی غرق شدن يک کشتی مسافربری در فيليپين کشته شدند
حداقل ٩ نفر در پی غرق شدن يک کشتی مسافربری در فيليپين کشته شدند

طبق آخرين اخبار رسيده، در پی غرق شدن يک کشتی مسافربری در سواحل جنوبی فيليپين تا کنون حداقل ٩ نفر جان خود را از دست داده و بيش از ٣٣ نفر مفقود الاثر شده اند.

به گزارش گارد ساحلی فيليپين در ادامه عمليات تجسسی کارکنان امدادرسانی در محل حادثه غرق کشتی مسافربری «سوپرفِری٩ ،» تا روز يکشنبه، حدود ٩٢٠ نفر از مسافران و خدمه از جمله ناخدای کشتی نجات يافته، ٩نفر غرق شده اند و ٣٣ نفر مفقودالاثر هستند.

مقامهای فيليپينی  ابراز اميدواری می کنند  کسانی که تا کنون از آنها اطلاعی در دست نيست شايد توسط کشتی ها و قايقهای ماهيگيری به ساحل انتقال يافته باشند. 

کشتی موسوم به «سوپرفِری٩» روز شنبه با ٩٦٨ مسافر و خدمه  از شهر سانتوز در جزيره ميندانائو در جنوب فيليپين  به مقصد ايلوئيلو در حرکت بود که پس گذشت نيم ساعت با هشدار کارکنان کشتی  نسبت به امکان وجود يک نقص فنی و بنا به احتياط از مسافران خواسته شد کشتی را تخليه کنند.  

گفته می شود، طبق مدارک موجود، با وجود مساعد بودن وضع هوا در روز شنبه، گزارشهای مخابره شده از کشتی نشان می دهد دستگاه مولد برق آن  مرتب قطع و وصل می شده و چند ساعت بعد کشتی کاملاً به زير آب فرو رفته است. در حال حاضر تحقيقات پيرامون علت اصلی اين حادثه  جريان دارد.

از آنجا که کشتيهای رفت و برگشت مسافربری نقش مهمی در جايجايی مردم مجمع الجزاير فيليپين  با بيش از ٧ هزار جزيره کوچک و بزرگ  ايفا می کند، حوادث ناشی از ازدحام بيش از حد مسافران در کشتي، عدم تعمير به موقع آنها و طوفانهای استوايی امری عادی به شمار می رود.